Jai Ganesh Aarti, Shri Ganpati Bhajan, Puja

JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA
MATA JAKII PARVATII, PITAA MAHAADEVA
EKA DANTA DAYAVANTA, CAAR BHUJA DHAARII
MATHE SINDUURA SOHAI, MUUSE KII SAVARI
JAI GANESH...

ANDHANA KO AANKHA DETA
KORHINA KO KAAYAA
BANJHANA KO PUTRA DETA
NIRDHANA KO MAAYA
JAI GANESH...

PAANA CARHE, PHUULA CARHE
AURA CARHE MEVA
LADDUAN KO BHOGA LAGE
SANT KAREN SEVA
JAI GANESHA...